Kaba Lisolo

Kisangani : Mobulu entre 7 policiers na bana ya 7eme avenue ya Commune Kabondo

Likambu ya ko kamwa ba ndeko. Lelo na tongo na 7eme avenue na commune Kabondo, la police eye ko kamata elenge mobali moko na kombo ya « Éric » na moto naye ti na kati ya lopango na bango, mpo na la police, a zalaki na mikanda te.

Kasi ko landana na makambu yango pene pene, nzoka nde mission ya la police, e zalaki nde ko luka moyibi moko oyo a salaki désordre na butu ya lelo. Kasi bango ba beti pembeni na ko yaka nde ko kanga elenge Éric, mpe ba lobi e za mpo moto naye e za na plaque, mpe mikanda te, nzoka nde a zalaki nango. Na yango e pesaki pkokoso mpo bilenge ya Kabondo ba tikaki te, na yango mobulu e zalaki na rendez-vous.

Na yango toko senga na ba ndeko na biso ya la police, ba yeba lolenge ya malamu mpo na ko sala na ndenge oyo e longobani misala na bango oyo e zali ko batela population na biloko na bango, kasi ko tia mobulu te. Mpe na ba ndeko na biso ya Kabondo, ba yeba lolenge nini ba koki ko revendiquer ba droits na bango pamba te mobulu e zali malamu te.

<span>%d</span> blogueurs aiment cette page :