Education Kisangani

Kisangani, EXETAT : bitumba mpo na ko mona kombo na liste ya surveillance

Mosala ya balakisi e komi ya bato nyoso, baye IPP e sengeli na bango ba zali boni ?

Ko kamwa, mpe e zali ko sala pasi. Ko mona engulupa ya bato boye, se mpo na ko luka mwa eloko muke ya ko bika nango. E lakisi polele motindo ya bozangi mosala (chômage) e zali na mboka oyo.

Mosala eye ya surveillance ya mbula oyo, e lobamaki ete e zali ya bato ya sika (nouvelles unités). Kasi ko monaka bilili iye bato baike baye, ba zali se ba lakisi te. Bakonzi bo bongisa bomoy (vie sociale ya population), mpo ete moto na moto a sila ko bonga na mosala naye.

Michel Bebay

<span>%d</span> blogueurs aiment cette page :