Justice

Kisangani : CIJ e zongeli likambo ya bitumba ya mikolo motoba (guerre de 6 jours)

Mardi 22 septembre 2020 oyo, ba zuzi minei (4) ba ponami na Cour Internationale de Justice (CIJ) mpo na ko zongela likambo ya bitumba e lekana ko banda 1998 ti na 2003 na mboka Congo.

Mbula tuku mibale (20 ans) e leki, bitumba monene ya mikolo motaba (guerre de 6 jours), e lekana na engumba Kisangani ko banda le 5 juin kino le 10 juin 2000, oyo mapinga ya mboka Uganda na Rwanda ba ndongbanaka na Kisangani. Bitumba ena e boma bato ko leka kama sambo (700) mpe ba bebisa ba ndako ko leka koto inei (4000).

Huta mbula 2005, CIJ e senga na Uganda a futa mpo na mabe nyoso a sala na Congo, mingi mingi na Kisangani, kasi lifuti wana kino lelo e pesama nanu te, mpo boyokani ya mboka mibale (RDC-Uganda) e zuama te. Yango CIJ bango moko ba zongeli likambo yango.

<span>%d</span> blogueurs aiment cette page :